NASZE REALIZACJE:

OBIEKTY ODDANE DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2018

01
02
03
04
Budowa boisk sportowych w Janowie
Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśle
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Seminarialnej wraz z wyposażeniem
Rozbudowa budynku stróżówkio wiatę wraz zrozbudową oświetlenia na działce o nr ewid.293/49,2906/153 w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonaniem odwodnienia części terenu Parku Północnego
Remont bieżni wraz z pracami towarzyszącymi na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprpwicza w Inowrocławiu
Modernizacja stadionu miejskiego w Opolu
Budowa sztucznego oświetlenia boiska głównego na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków
Oświetlenie Stadionu Miejskiego KS"Puszcza" w Niepołomicach przy ul. Kusocińskiego
Budowa dwóch boisk ze sztuczną nawierzcnią oraz montaż piłkochwytów przy Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi, ul.Lwowska 2
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą
Podnoszenie efektywności kształcenia z Zespole Szkół nr 1, Zespole szkół nr 2 w Opatowie oraz Zespole Szkół im. Marii Składowskiej -Curie w Ożarowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej" - modernizacja boiska i bieżni
Budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Kłudnie Starym, Gmina Grodzisk Mazowiecki - ETAP I
Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gmin Pilskiego OSI - infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na terenie Gminy Krajenka - ETAP II
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Drużyny
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w miejscowości Kruszyny
Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu
Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 3 w Płocku wraz z wykonaniem ogrodzenia zewnętrznego - II etap
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Harcerskiej w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu przy Miesjkim Przedszkolu nr 34 na osiedlu Imielnica
Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Otolińskiej 23 na działce o nr ewid. 171/45, Obręb 6 w Płocku, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów pod place i skwery
Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Wyszogrodzie, ul Niepodległości 11
Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowo rekreacyjnej – boiska sportowego oraz skateparku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach tworzenia spójnej sieci obiektów sportowych w powiecie płockim w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11, m Wyszogród, gm. Wyszogród, cz dz. Nr ewid .1172/2, etap I – przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej, budowa ogrodzenia po jego obwodzie, piłko chwytów i bramek, budowa dojścia do boiska oraz przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej.
Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej – Etap II w zakresie Przebudowy skrzyżowania ulicy Łukasiewicza z ul. Tysiąclecia i budową ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w ciągu ulic Tysiąclecia i Mickiewicza
Przebudowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzysząca na stadionie MOSIR w Sieradzu – budowa trybun, oświetlenia i nagłośnienia
Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Kutnie
Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ulic Kutnowska – Wspólna – Dybanka
Przebudowa lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Budowa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej

OBIEKTY ODDANE DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2017

01
02
03
04
Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie
Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa
Poprawa elementów oświetlenia toru i parku maszyn na stadionie żużlowym im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach
Rozwój infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego
Wykonanie pierwszego etapu budowy oświetlenia boisk sportowych w miejscowości Bartniki
Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie ul. Miodowa
Modernizacja nawierzchni, uzupełnienie piłko chwytów i budowa oświetlenia boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Dąbrówki w Mielcu
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Płocku
Modernizacja boiska sportowego w Trzeboszowicach na dz. nr 538/1
Budowa oświetlenia na boisku sportowo-rekreacyjnym przy ul. Konopnickiej w Śmiglu
Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów edukacyjnych
Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu Miejskim nr 16, budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej
Tereny zielone i parki rekreacyjne w zakresie naprawa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Teligi na Osielu Radziwie w Płocku
Modernizacja infrastruktury sportowej w Jaśle x 3 obiekty

OBIEKTY ODDANE DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2016

01
02
03
04
Przebudowa i rozbudowa boiska przyszkolnego wraz z budową linii elektroenergetycznej oświetlenia i linii teletechnicznej, na terenie Zespołu Szkół nr 4, ul. Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy
Budowa oświetlenia płyty głównej boiska na terenie Regionalnego Ośrodku Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki w Siedlcach przy ul. Jana Pawła II 6
Rozbudowa oświetlenia na Motoarenie Toruń zgodnie z wymogami licencyjnymi Polskiego Związku Motorowego
Budowa oświetlenia boisk piłkarskich Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu pn.”Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Kutnie
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum im. Ks. Holzmanna
Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Św. Marcina w Swarzędzu
Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem
Budowa boiska lekkoatletycznego w Krajence przy ul. Stanisława Polańskiego 3
Budowa oświetlenia Stadionu Miejskiego w Kluczborku
Przebudowa uliczy Chopina w Płocku – etap I od ul. Bielskiej do Obrońców Płocka 1920r.
Budowa instalacji elektrycznej zasilania boiska treningowego stadionu przy ul. Piłsudskiego na terenie działek 82, 83/3,83/6 w Szczecinku
Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie przy ul. Gwardii Ludowej 7 w Płocku
Budowa zespołu boisk sportowych wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Bądkowo

OBIEKTY ODDANE DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2015

01
02
03
04
Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym – Etap II – Budowa boiska wielofunkcyjnego
Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 22 oraz boisk
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 60m oraz skoczni do skoków w dal wraz z zagospodarowaniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego 8
Budowa oświetlenia z linią elektroenergetyczną kablową przy ul. Warszawskiej, Odrodzenia, Przemysłowej w Baboszewie
Modernizacja instalacji elektrycznej z montażem oświetlenia zewnętrznego w skansenie w Maurzycach Etap I i II
Budowa oświetlenia płyty głównej Stadionu Miejskiego w Bytowie
Budowa oświetlenia głównej płyty boiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach
Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kaczorach
Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Jasnej 8 w Płocku – II etap - piętro
Remont boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Kurzyna Średnia
Zaprojektowanie i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych
Remont i oświetlenie boiska przy ul. Prufferów, Iwanowskiej w Toruniu
Budowa infrastruktury sportowej w Gimnazjum nr 2 przy ul. Pająkowskiego 44/52 w Toruniu
Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Redkowice – Modernizacja boiska sportowego i placu zabaw w Redkowicach
Wykonanie oświetlenia na stadionie klubu sportowego Termalika Bruk-Bet Nieciecza
Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą na terenie szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. H. Kamieńskiego 24 we Wrocławiu w podziale na zadania

OBIEKTY ODDANE DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2014

01
02
03
04
Budowa ogrodzenia panelowego oraz boiska do piłki nożnej wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rempin
Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznią sprinterską i skocznią do skoku w dal oraz boiska do piłki nożnej wraz z oświetleniem boisk z przyłączem kablowym w Mikołowie-Paniowy, przy ul. Szymankiewicza, Mokierskiej
Przebudowa boiska sportowego i skoczni do skoku w dal przy ul. Szkolnej 10 w Chałupkach, realizowanego w ramach projektu „ Kultura rekreacja i sport na pograniczu polsko-czeskim”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Przekraczamy granice
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szczytnica
Budowa ogólnodostępnego skateparku i miasteczka ruchu drogowego w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kowalu
Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Korytowo
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Złotnik
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 93 – ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 15
Budowa oświetlenia i monitoringu boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smardzewicach
Budowa boiska sportowego zlokalizowanego na działce nr 361 w miejscowości Kębłowo, Gmina Luzino
Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Łąck
Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na os. Bajkowym w Tczewie
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bielańskim
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3, ul. Toporowskiego 40
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 w Trzepowie

OBIEKTY ODDANE DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2013

1
2
3
4
Rozbudowa bazy dydaktycznej Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie – II etap
Budowa oświetlenia Stadionu Sportowego im. Orła Białego- w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego”
Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie
Budowa boisk wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Żywiecka
Remont – przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowiczkach
Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w miejscowości Dmenin
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turkowicach, gmina Turek
Termomodernizacja budynków WSZPZOZ Gostynin – Zalesie – Etap II – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Pawilonie nr 4 i Magazynie S, wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego WSZPZOZ Gostynin – Zalesie na energooszczędne – oświetlenie
Budowa oświetlenia z linią elektroenergetyczną kablową przy ul. J.A. Brodeckich, Polnej Brzeskiej w Baboszewie oraz Brześciu

OBIEKTY ODDANE DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2012

01
02
03
04
II etap remontu oficyny w Łaniętach
Oświetlenie drogowe ul. Biskupińskiej w Lublinie
Wykonanie szkolnego placu zabaw o powierzchni 500m2 w ramach projektu rządowego „Radosna Szkoła”
Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Brzozowej 3 - etap II - parter
Kształtowanie przestrzeni publicznej wsi Gozdowo, poprzez zagospodarowanie stawu i kablowe oświetlenie uliczne przy ulicy K. Gozdawy oraz przebudowę i rozbudowę sceny koncertowej w parku zabytkowym

OBIEKTY ODDANE DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2011

Budowa ogrodzenia przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
Oświetlenie w ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja z Długolasu
Budowa szkolnego placu zabaw o powierzchni 240m2 w ramach projektu rządowego „Radosna Szkoła”
Modernizacja istniejącego boiska sportowego w miejscowości Terpentyna
Remont oświetlenia bazy KOL wraz z wymianą masztów projektowych na CPPS na lotnisku w Radomiu
Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła zlokalizowanego przy szkole podstawowej w Trębkach

OBIEKTY ODDANE DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2010

Remont ogrodzenia przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie ul. 3-go Maja 15
Budowa wielofunkcyjnego boiska do hokeja na trawie na terenie Gimnazjum nr 4 – wykonanie oświetlenia i monitoringu
Budowa trybun, oświetlenia i monitoringu na kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Baranowie

OBIEKTY ODDANE DO UŻYTKOWANIA W ROKU 2009

01
02
03
04
Budowa oświetlenia boiska za sztuczną trawą na stadionie miejskim w Legionowie
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego oraz oświetlenie zieleńca przy ul. Zaczarowanej Dorożki Dzielnica Ursus m.st. Warszawy