Budowa obiektów sportowych i zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Nasi Zleceniodawcy obdarzają nas dużym zaufaniem , którego ponad miarę staramy się nie zawieść .

Powierzane nam zlecenia realizujemy poprzez:

Projekty

Budowę

Konserwację

Badania i pomiary


Kompleksowo realizujemy powierzone nam projekty, wykonujemy podbudowy mineralne, betonowe i asfaltobetonowe , wykonujemy nawierzchnie poliuretanowe, polipropylenowe, tartany, trawy syntetyczne .

Wykonujemy kompleksową budowę placów zabaw z zastosowaniem nawierzchni bezpiecznych i certyfikowanych urządzeń, nasze realizacje uzyskają certyfikaty bezpieczeństwa.

Zagospodarowujemy przestrzenie publiczne, poprzez budowę skwerów , parków , siłowni pod chmurką , terenów rekreacyjnych, terenów zielonych.